SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum

OM kód: 203060/004 | 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7.

Intézmény logo

Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA

Házirend

A házirendről

Az intézménybe való beiratkozással, a tanulói jogviszony létesítésével a tanuló és szülője 
elfogadja az intézmény nevelési alapelveit, szabályait, az iskola házirendjében foglaltakat.

Iskolánk házirendje az alábbiakat tartalmazza:

1. Általános alapelvek

 • A házirend feladata
 • A házirend hatálya
 • A házirend nyilvánossága

2. A tanuló jogai és kötelességei

 • Tanulói jogviszony keletkezése és megszűnése
 • A tanulók jogai
 • A tanulók kötelességei

3. A tanuló, illetve a képzésben résztvevő személy távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások

4. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve és elosztásának rendje

5. A tanulók, illetve a képzésben résztvevő személyek véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendje és formái

6. A tanulók, illetve a képzésben résztvevő személyek jutalmazásának elvei és formái

7. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

8. Az elektronikus napló használata esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselője hozzáférésének módja

9. A foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, a csengetés rendje

10. A tanulók, illetve a képzésben résztvevő személyek munkarendje

11. A foglalkozások rendje

12. A tantárgyválasztással, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések

13. A szakképző intézmény helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és a szakképző intézményhez tartozó területek használatának rendje

14. A szakképző intézmény által szervezett, a szakképző intézmény szakmai programjának végrehajtásához kapcsolódó, a szakképző intézményen kívüli rendezvényeken elvárt magatartás

15. Záró rendelkezések

 • A házirend elkészítésének rendje
 • A házirend elfogadásának jognyilatkozatai
 • A házirend bevezetése

Házirend

A letöltés gombra kattintva tudja letölteni házirendünket.

Letöltés

Partnereink

 • Bosch GmbH
 • Spie
 • MAVIR
 • KIS CÉGCSOPORT
 • IPMS
 • Miskolc Holding
 • MINERAL
 • ELMŰ-ÉMÁSZ
 • BorsodChem
 • Joyson
 • Schrack Technik
 • JABIL
 • MOL
 • Altavill
 • SCHORCH
 • progeCAD
SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

   3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7.

  • Telefon: +36 46 505 290

   E-mail: titkarsag_blathy@miskolci-szc.hu

   OM azonosító: 203060/004

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001290/2015


  2023Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum