SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum

OM kód: 203060/004 | 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7.

Intézmény logo

Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Házirend

A házirendről

Az intézménybe való beiratkozással, a tanulói jogviszony létesítésével a tanuló és szülője 
elfogadja az intézmény nevelési alapelveit, szabályait, az iskola házirendjében foglaltakat.

Iskolánk házirendje az alábbiakat tartalmazza:

1. Általános alapelvek

  • A házirend feladata
  • A házirend hatálya
  • A házirend nyilvánossága

2. A tanuló jogai és kötelességei

  • Tanulói jogviszony keletkezése és megszűnése
  • A tanulók jogai
  • A tanulók kötelességei

3. A tanuló, illetve a képzésben résztvevő személy távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások

4. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve és elosztásának rendje

5. A tanulók, illetve a képzésben résztvevő személyek véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendje és formái

6. A tanulók, illetve a képzésben résztvevő személyek jutalmazásának elvei és formái

7. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

8. Az elektronikus napló használata esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselője hozzáférésének módja

9. A foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, a csengetés rendje

10. A tanulók, illetve a képzésben résztvevő személyek munkarendje

11. A foglalkozások rendje

12. A tantárgyválasztással, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések

13. A szakképző intézmény helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és a szakképző intézményhez tartozó területek használatának rendje

14. A szakképző intézmény által szervezett, a szakképző intézmény szakmai programjának végrehajtásához kapcsolódó, a szakképző intézményen kívüli rendezvényeken elvárt magatartás

15. Záró rendelkezések

  • A házirend elkészítésének rendje
  • A házirend elfogadásának jognyilatkozatai
  • A házirend bevezetése

Házirend

A letöltés gombra kattintva tudja letölteni házirendünket.

Letöltés

Partnereink

SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum


Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7.

Telefon: +36 46 505 290

E-mail: titkarsag_blathy@miskolci-szc.hu

OM azonosító: 203060/004

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001290/2015


2024Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum