SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum

OM kód: 203060/004 | 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7.

Intézmény logo

Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Bemutatkozás

Bemutatkozás

Napjainkban a gazdaság egyre több automatizálási, villamosipari és elektronikai-informatikai szakembert igényel. Iskolánk várja mindazok jelentkezését, akik érdeklődnek a nálunk folyó képzés iránt, akiket érdekelnek a műszaki pályák, akik egy jól felszerelt, és jó eredményekkel rendelkező technikumban szeretnének továbbtanulni. Az iskolában folyó munka lehetővé teszi a közismereti tantárgyak igényes elsajátítását, szakmai érettségi vizsga megszerzését, szakmai tudás, technikusi végzettség megszerzését.

A 37. sz. Ipari Gimnázium Villamosipari Tagozatán 1950-ben indult meg a középfokú villamosenergia-ipari szakemberek képzése, három első osztállyal a Gépipari Technikum épületében. Az iskola 1951-ben költözött önálló épületbe, 1955-ben nyerte el az iskolaépület mostani formáját, és ebben az évben vette fel az iskola Bláthy Ottó nevét. 2015-ben az iskola a Miskolci Szakképzési Centrum tagintézménye lett.

Az elmúlt évtizedekben, a ’80-as évek második felétől, a megváltozott gazdasági környezet elvárásainak megfelelően folyamatosan módosítottuk a szakképzés szakmaszerkezetét. 1985-ben újra bevezettük a technikusképzést, de már megnövelt (5 éves) képzési idővel.

1988-tól képez az iskola elektronikai technikusokat, előbb ipari elektronikai, majd információ- és számítástechnikai ágazaton. 1994-től vezettük be a szakmacsoportos alapozó képzést (világbanki modell) informatika és elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban. A Miskolci Egyetemmel való együttműködés eredményeként 2000-ben villamos-mérnökasszisztens képzést indítottunk.

2013-tól a tanulók ágazati kerettantervi követelmények alapján folytatták tanulmányaikat. A tanulók párhuzamosan sajátíthatták el a közismereti és szakmai ismereteket, a szakmai érettségi vizsgát követően egy év alatt szerezhettek technikusi végzettséget.

A 2016-ban felvételt nyert tanulók már a szakgimnáziumi kerettantervek alapján végzik tanulmányaikat, mely lehetővé teszi a fő szakképesítés mellett (technikusi végzettség) egy mellék-szakképesítés megszerzését is.

Jelenleg ismét technikumként működik iskolánk, nevében jelzi a megszerezhető szakmai végzettséget. A technikusképzés 5 éves, az érettségizettek számára 2 éves.

Iskolánk a szakmai oktatáshoz jól felszerelt laboratóriumokkal és tanműhelyekkel rendelkezik. Az oktatási feltételeket folyamatosan korszerűsítjük, az eszközellátottság a kor színvonalának megfelelő.  Tanulóink egyre nagyobb hányada vesz részt duális képzésben, az ő gyakorlati oktatásuk a környező cégeknél zajlik.

A nálunk végzett tanulók kb. 40%-a továbbtanul felsőoktatási intézményben, diákjaink elhelyezkedési lehetőségei nagyon jók, a gazdálkodó szervezetek szívesen alkalmazzák a bláthys tanulókat.

Intézményünk küldetésnyilatkozata, jövőképe

Korunkban az elektronika, az informatika, az automatizálás elválaszthatatlan a tudománytól, a gazdaságtól, a közlekedéstől, a mindennapi életünktől. A gazdaság egyre több ilyen képzettségű szakembert igényel. Célunk, hogy elektronika-elektrotechnika ágazatban az ország egyik meghatározó intézménye legyünk.

Célunk a helyi gazdasági igények figyelembe vételével, a XXI. századi követelményeknek megfelelő ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése

  • ipari informatikai technikus,
  • automatikai technikus,
  • erősáramú elektrotechnikus,
  • elektronikai technikus,
  • közlekedésautomatikai technikus szakmákban.

Az iskolában folyó munka lehetővé teszi a közismereti tantárgyak igényes elsajátítását, általános és speciális szakmai tudás megszerzését. Támogatjuk tanulóink duális képzésben való részvételét, felsőoktatásban történő továbbtanulását. Iskolánk nagy gondot fordít az oktatás mellett tanulóink nevelésére, egészségfejlesztésére is - hangsúlyozottan a szociális társadalmi együttélés, valamint a kulturális és testi nevelés területére.

Nevelési célunk:

Szakmájukhoz értő, sokoldalúan művelt, a XXI. század követelményeinek megfelelő ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, nevelése.

Bemutatkozás

Partnereink

SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum


Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7.

Telefon: +36 46 505 290

E-mail: titkarsag_blathy@miskolci-szc.hu

OM azonosító: 203060/004

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001290/2015


2024Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum