SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum

OM kód: 203060/004 | 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7.

Intézmény logo

Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Projektek

Nyelvkaland ME

 

Oktatási innováció: élménypedagógiai módszerek alkalmazása

Iskolánk 2018 es 2020 között részt vett az Európai Unió

„Nyelvtanulással a boldogulásért” EFOP-3.2.14-17-2017-00005

Miskolci Egyetem ,,Nyelvkaland ME” idegen nyelvi élménypedagógiai projektjében.

Ennek során angol- és némettanár szakos egyetemi hallgatók a projektben résztvevő tanulóinknak iskolánkban heti rendszerességgel élményfoglalkozásokat és a Miskolci Egyetemen félévetne egy alkalommal élménynapot tartottak. A projekt az 5. projekt-félévben e-learning elemekkel egészült ki, továbbá az élményfoglalkozások a 6. projekt-félévben videokonferenciák formájában valósultak meg.

A projektdokumentációban rögzítésre kerültek a projektben résztvevő tanulóink nevei a jelenléti íveken, a résztvevő projekt koordinátorok és nyelvtanárok, valamint az egyetemi hallgatók nevei a tanúsítványokon.

Munkaközösségi üléseken és tantestületi gyűlésen megbeszéltük és értékeltük a projekt eredményeit, az elsajátított élménypedagógiai módszereket, az élménypedagógiai továbbképzéseken elsajátított ismereteket, valamint az együttműködés pedagógiai tapasztalatait az egyetemi hallgatókkal es oktatókkal, valamint a projektben résztvevő többi iskola tanáraival.

Iskolánk pedagógusai ezeket a tapasztalatokat, az élménypedagógiai módszereket és az online-feladatgyűjtemény formájában is elérhető tanítási anyagokat az iskolánk helyi tanterveben található alapelvekhez illeszkedve, tanítási óráikon és tanórán kívüli tevekénységeikben a projekt befejezése óta, a 2021/22-es tanévtől kezdve alkalmazzák.


Partnereink

SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum


Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7.

Telefon: +36 46 505 290

E-mail: titkarsag_blathy@miskolci-szc.hu

OM azonosító: 203060/004

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001290/2015


2024Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum