SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum

OM kód: 203060/004 | 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7.

Intézmény logo

Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Villanyszerelő

Villanyszerelő illusztráció

Elektronika és elektrotechnika ágazat képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Lehetséges szakmairányok: Épületvillamosság szakmairány, Villamoshálózat szakmairány, Villamos készülék és berendezésszerelő szakmairány.

A villanyszerelő épületek, létesítmények és hálózatok hagyományos és intelligens villamos és napelemes rendszerének kialakítását végző szakember. Az ipari és kommunális létesítmények villamos berendezésének szerelése során kapcsoló- és elosztóberendezést telepít, ipari energiaelosztó vezetéket, szabadvezetéket, kábelt, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, javít. Feladatkörébe tartozik a villamos ellenőrző mérések, vizsgálatok és beállítások elvégzése is.

Ajánlott mindazon fiatalok számára, akiket nemcsak vonz a villamosság, de készek a felelős munkavégzésre egy olyan szakmában, amely napjainkra rendkívül felértékelődött. A szakma jó perspektívát és változatos feladatokat kínál.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Logikai gondolkodás, jó szemmérték, tér- és színlátás, önállóság, kézügyesség, problémamegoldó képesség, csapatmunkában együttműködési készség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • fogyasztásmérő helyet alakít ki, lakás és épület elosztó berendezést szerel, erős- és gyengeáramú hálózatot létesít;
 • hagyományos és intelligens épület villamos berendezését szereli, javítja, karbantartja, kezelését betanítja;
 • egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel, terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez;
 • kisgépeket, mérőműszereket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél.

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

Elektronika és elektrotechnika ágazat

Villanyszerelő – Épületvillamosság szakmairány

Képzési helyszín:

Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

Szakmajegyzék szám: 4 0713 04 07

Képzési idő: 1,5 év (Beszámítás lehetséges)

Munkarend: Esti

TERVEZETT SZAKMAI OKTATÁS

Jelentkezés

Intézményünk csak épületvillamosság szakmairánnyal indít villanyszerelő szakmai oktatást.

Épületvillamosság szakmairány:

Digitális és papír alapú dokumentáció alapján villamos és mechanikai kötéseket készít, épületek villamos hálózatának villamos alapszerelését végzi. Kialakítja az épületek villamos áramköreit. Lakó-épület csatlakozó vezetéket és fogyasztásmérő helyet létesít. Villamos biztonságtechnikai eszközöket kiválaszt, telepít, üzembe helyez. Kábelösszekötést és kábelvégelzárást készít kisfeszültségű kábelen. Létesítmények villamos kábelhálózatát létesíti és berendezéseit telepíti, elkészíti a megvalósulási dokumentációt. Villamos gépet helyez üzembe. Dokumentáció alapján fotovoltaikus berendezést szerel. Épületvillamos áramkörökhöz tartozó villamos elosztót szerel. Ipari elosztó hálózatot, fővezeték és kábelhálózatot épít ki. Ipari és kommunális épületek intelligens villamos vezérlő és szabályozó berendezéseit, erősáramú hálózatát szereli, üzembe helyezi, kezelését betanítja. Világítási berendezéseket szerel, üzembe helyez.

A képzésre jelentkezés feltételei:

 • Alapfokú iskolai végzettség
 • Orvosi alkalmassági vizsgálat

A képzés megfelelő számú jelentkező esetén azzal a szakmairánnyal indul, amire többen jelentkeznek.

Előzetes tanulmányok beszámítása:

Az Szkt. 53. § (4a) bekezdése alapján a szakképesítésre és szakmai vizsgára történő felkészítéskor a tanuló előzetesen megszerzett szakirányú szakmai ismerete és szakirányú szakképesítése a tanulmányokba beszámítható, amelynek mértékéről és tartalmáról az iskola igazgatója hoz határozatot. A beszámításhoz az intézmény vezetőjéhez kell kérelmet benyújtani, melyhez csatolni szükséges a lezárt tanulmányokról szóló igazolást. Felmentés adható egy-egy tantárgy vagy szakképesítés esetén tananyagegység alól.

Nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga eredményét sikeresnek kell tekinteni annak a tanulónak, illetve képzésben részt vevő személynek, aki korábbi tanulmányai, előzetesen megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, ha beszámított előzetes tudása magában foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit. Ebben az esetben a szakmai vizsga eredményét – az ágazati alapvizsga eredményének figyelmen kívül hagyásával – a szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek egymáshoz viszonyított súlyozásának megfelelően kell megállapítani. (Szkr. 256 § (3))

A tanuló vagy a képzésben résztvevő személy a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti.

Előzetes tanulmányok beszámításához az alábbi „Előzetes tanulmányok beszámítása” című dokumentumot digitálisan kitöltve ki kell nyomtatni, majd aláírást követően szkennelve a szükséges bizonyítványok másolatával a bagany.mate@miskolci-szc.hu címre kell visszaküldeni legkésőbb 2024. augusztus 31-ig. A beiratkozás napján kérem hozza magával az eredeti dokumentumot, valamint bizonyítványit. Villanyszerelő képzés esetén csak az ágazati alapoktatás tantárgyait és az ágazati alapvizsgát áll módunkban beszámítani.

Előzetes tanulmányok beszámítása kérvény

Beiratkozás:

A beiratkozás időpontja: 2024. szeptember 2. 16.00 óra

A beiratkozás helye: Az iskola díszterme (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7.)

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 1. Érettségi bizonyítvány
 2. Orvosi alkalmassági (elektronika és elektrotechnika ágazat)
 3. Személyi igazolvány
 4. Lakcímkártya
 5. TAJ kártya
 6. Adóigazolvány
 7. Amennyiben beszámítási kérelmet adott le, a szakmai végzettségeket igazoló bizonyítvány(ok)

Az oktatás ingyenes, de annak biztosítása jogszabályi feltételekhez kötött!

A jogviszony létesítése során a szakképző intézmény elindítja az oktatási azonosító igénylésének folyamtát, amennyiben a jelentkező nem rendelkezik vele.


Partnereink

SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum


Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7.

Telefon: +36 46 505 290

E-mail: titkarsag_blathy@miskolci-szc.hu

OM azonosító: 203060/004

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001290/2015


2024Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum