SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum

OM kód: 203060/004 | 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7.

Intézmény logo

Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Ipari informatikai technikus

Ipari informatikai technikus illusztráció

Elektronika és elektrotechnika ágazat képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Az ipari informatikai technikus a gyártó és kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű informatikai szakembere. Alapvető feladata ipari környezetben a korszerű számítástechnikai termék-, folyamat- és háttértámogatás biztosítása hardver- és szoftveroldalon egyaránt. Ide tartozik a vezetékes és vezeték nélküli összeköttetések kialakításának megtervezése, koordinálása és fenntartása, alapvető távközlési és hálózati rendszerek üzemeltetése. Feladatkörét bővíti az iparban felmerülő digitális adat-és jelfeldolgozási igények felmérése, műszaki dokumentálása, azok felhasználói szintig történő megvalósítása. Olyan átfogó műszaki ismeretekkel bír, amelyek alkalmassá teszik az Ipar 4.0 környezetben történő munkavégzésre. Vállalati környezetben rendszergazdai feladatköröket lát el.

Ajánlott mindazon fiatalok számára, akik érdeklődnek az ipari informatika és az elektronika iránt, és olyan szakmára vágynak, amely ígéretes karrierutakat kínál kimagasló technológiai környezetben. Remek választás szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására nyitott fiatalok számára is.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Logikai gondolkodás, jó szemmérték, tér- és színlátás, kézügyesség, önállóság, problémamegoldó képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • számítógépes adatgyűjtő és jelfeldolgozó rendszert konfigurál, a felhasználói internetes berendezések között összeköttetéseket létesít;
 • adott infrastruktúrában IP alapú telekommunikációs és adatátviteli kapcsolatot létesít, különböző internetprotokollokat alkalmaz;
 • ellátja a diagnosztikai, konfigurációs, teszt- és segédprogramok fejlesztését és rendszergazdaszintű üzemeltetését, valamint a számítógéppel irányított mérő-, ellenőrző- és gyártóeszközök használatát és programozását;
 • társszakmákkal (gépész, villamos) együttműködve automatizált rendszerekben szoftveres beállításokat végez, szabályozástechnikai jellemzőket módosít;
 • képes robottechnikai rendszerekben részfeladatok végrehajtására alkalmazandó algoritmusok fejlesztésére.

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

Elektronika és elektrotechnika ágazat

Ipari informatikai technikus

Képzési helyszín:

Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

Szakmajegyzék szám: 5 0714 04 05

Képzési idő: 2 év

Munkarend: Esti

TERVEZETT SZAKMAI KÉPZÉS

Jelentkezés

Az ipari informatikai technikus a gyártó és kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű informatikai szakembere. Alapvető feladata ipari környezetben a korszerű számítástechnikai termék-, folyamat- és háttértámogatás biztosítása hardver- és szoftveroldalon egyaránt. Ide tartozik a vezetékes és vezeték nélküli összeköttetések kialakításának megtervezése, koordinálása és fenntartása, alapvető távközlési és hálózati rendszerek üzemeltetése. Feladatkörét bővíti az iparban felmerülő digitális adat- és jelfel-dolgozási igények felmérése, műszaki dokumentálása, azok felhasználói szintig történő megvalósítása. Olyan átfogó műszaki ismeretekkel bír, amelyek alkalmassá teszik az Ipar 4.0 környezetben történő munkavégzésre. Vállalati környezetben rendszergazdai feladatköröket lát el.

A képzésre jelentkezés feltételei:

 • Érettségi bizonyítvány
 • Orvosi alkalmassági vizsgálat

A szakképzettséggel rendelkező

 • számítógépes adatgyűjtő és jelfeldolgozó rendszert konfigurál, a felhasználói internetes berendezések között összeköttetéseket létesít;
 • adott infrastruktúrában IP alapú telekommunikációs és adatátviteli kapcsolatot létesít, különböző internetprotokollokat alkalmaz;
 • ellátja a diagnosztikai, konfigurációs, teszt- és segédprogramok fejlesztését és rendszergazdaszintű üzemeltetését, valamint a számítógéppel irányított mérő-, ellenőrző- és gyártóeszközök használatát és programozását;
 • társszakmákkal (gépész, villamos) együttműködve automatizált rendszerekben szoftveres beállításokat végez, szabályozástechnikai jellemzőket módosít;
 • képes robottechnikai rendszerekben részfeladatok végrehajtására alkalmazandó algoritmusok fejlesztésére.

Ajánlott mindazon fiatalok számára, akik érdeklődnek az ipari informatika és az elektronika iránt, és olyan szakmára vágynak, amely ígéretes karrierutakat kínál kimagasló technológiai környezetben. Remek választás szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására nyitott fiatalok számára is.

Előzetes tanulmányok beszámítása:

Az Szkt. 53. § (4a) bekezdése alapján a szakképesítésre és szakmai vizsgára történő felkészítéskor a tanuló előzetesen megszerzett szakirányú szakmai ismerete és szakirányú szakképesítése a tanulmányokba beszámítható, amelynek mértékéről és tartalmáról az iskola igazgatója hoz határozatot. A beszámításhoz az intézmény vezetőjéhez kell kérelmet benyújtani, melyhez csatolni szükséges a lezárt tanulmányokról szóló igazolást. Felmentés adható egy-egy tantárgy vagy szakképesítés esetén tananyagegység alól, vagy szakirányú végzettség beszámítása esetén az 1/13. évfolyam elvégzése alól.

Nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga eredményét sikeresnek kell tekinteni annak a tanulónak, illetve képzésben részt vevő személynek, aki korábbi tanulmányai, előzetesen megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, ha beszámított előzetes tudása magában foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit. Ebben az esetben a szakmai vizsga eredményét – az ágazati alapvizsga eredményének figyelmen kívül hagyásával – a szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek egymáshoz viszonyított súlyozásának megfelelően kell megállapítani. (Szkr. 256 § (3))

A tanuló vagy a képzésben résztvevő személy a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti.

Előzetes tanulmányok beszámításához az alábbi „Előzetes tanulmányok beszámítása” című dokumentumot digitálisan kitöltve ki kell nyomtatni, majd aláírást követően szkennelve a szükséges bizonyítványok másolatával a bagany.mate@miskolci-szc.hu címre kell visszaküldeni legkésőbb 2024. augusztus 31-ig. A beiratkozás napján kérem hozza magával az eredeti dokumentumot, valamint bizonyítványit.

Előzetes tanulmányok beszámítása kérvény

Beiratkozás:

A beiratkozás időpontja: 2024. szeptember 2. 16.00 óra

A beiratkozás helye: Az iskola díszterme (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7.)

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 1. Érettségi bizonyítvány
 2. Orvosi alkalmassági (elektronika és elektrotechnika ágazat)
 3. Személyi igazolvány
 4. Lakcímkártya
 5. TAJ kártya
 6. Adóigazolvány
 7. Amennyiben beszámítási kérelmet adott le, a szakmai végzettségeket igazoló bizonyítvány(ok)

Az oktatás ingyenes, de annak biztosítása jogszabályi feltételekhez kötött!

A jogviszony létesítése során a szakképző intézmény elindítja az oktatási azonosító igénylésének folyamtát, amennyiben a jelentkező nem rendelkezik vele.


Partnereink

SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum


Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7.

Telefon: +36 46 505 290

E-mail: titkarsag_blathy@miskolci-szc.hu

OM azonosító: 203060/004

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001290/2015


2024Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum