Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 505 290

Közösségi szolgálat

Törvényi előírások:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4.)

A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (15.)

A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 107.§).

A technikumban, az érettségi vizsga megkezdésének feltétele, legalább ötven óra közösségi szolgálat teljesítése.

Intézményünkben a közösségi szolgálattal kapcsolatos tevékenység szervezője a szakmai igazgatóhelyettes, aki az osztályfőnökökkel együttműködve végzi munkáját. Az igazgatóhelyettes feladata a közösségi szolgálatra vonatkozó szerződések elkészítése, az osztályfőnökök feladata a közösségi szolgálat adminisztrálása.

A közösségi szolgálat célja, hogy tanulóink megtapasztalják, milyen a közösségért dolgozni, hogy aktív részesei legyenek környezetüknek. A közösségi szolgálat tegye lehetővé a tanulók számára, hogy személyes tapasztalatok alapján fejlesszék szociális érzékenységüket, továbbá valódi élethelyzetekben próbálhassák ki magukat.

A tanulók az alábbi területeken teljesíthetik a közösségi szolgálatot:

 • szociális és jótékonysági,

 • oktatási, kulturális és közösségi,

 • környezetvédelmi, katasztrófavédelmi,

 • saját iskolai feladatok végzésével, továbbá

 • óvodás korú, a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel való foglalkozással.

A közösségi szolgálat teljesítésének szabályai:

 • a közösségi szolgálatot lehetőleg a 9-11. évfolyamon kell teljesíteni,

 • az érettségi vizsga megkezdésének feltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése,

 • közösségi szolgálatot tanítás után, hétvégén, szünetekben lehet teljesíteni,

 • egy óra 60 percnek felel meg és az utazási idő nem számít bele az időtartamba,

 • a közösségi szolgálat csak olyan intézményben végezhető, amellyel az iskola együttműködési megállapodást kötött,

 • a közösségi szolgálatra való jelentkezéshez jelentkezési lapot kell kitölteni, melyet kiskorú tanuló esetén a szülőnek is alá kell írnia,

 • a diákoknak a teljesített órákat közösségi szolgálati naplóban kell vezetnie, melyben a ledolgozott órákat aláírással és pecséttel kell igazolni,

 • a közösségi szolgálat tanítási napokon legfeljebb három, tanítási időn kívül legfeljebb öt órában végezhető,

 • az iskolának nem kell felügyeletet, kíséretet biztosítania a szolgálat teljesítéséhez,

 • lehet az 50 órát több alkalommal, több év alatt, vagy egyben is teljesíteni.