Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 505 290

Középfokú beiskolázás

szc_logo

Miskolci Szakképzési Centrum
Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma

 

 

Cím: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7.

Telephely kód: 004

OM azonosító: 203060

Telefonszám: +36 46 505290

E-mail: titkarsag_blathy@miskolci-szc.hu

Honlap: www.blathy.hu

Tagintézmény-vezető neve: Velenyák János

Pályaválasztási felelős neve: Bachmann Károly

E-mail: palyaorientacio_blathy@miskolci-szc.hu

 

Az iskola rövid bemutatása

Napjainkban a gazdaság egyre több automatizálási, villamosipari és elektronikai-informatikai szakembert igényel. Iskolánk várja mindazok jelentkezését, akik érdeklődnek a nálunk folyó képzés iránt, akiket érdekelnek a műszaki pályák, akik egy jól felszerelt, és jó eredményekkel rendelkező szakgimnáziumban szeretnének továbbtanulni.

Az iskolában folyó munka lehetővé teszi a közismereti tantárgyak igényes elsajátítását, szakmai érettségi vizsga megszerzését, szakmai tudás, technikusi végzettség megszerzését.

A diákéletet tanórán kívüli rendezvényeink teszik színesebbé: Csacsiavató, Bláthy-napok, tanulmányi kirándulások, külföldi szakmai gyakorlatok, kulturális rendezvények, témahetek. A diáksport-klub lehetőséget nyújt hétvégi túrákra, kirándulásokra és a délutáni sportolásra futball, kézi- és kosárlabda, atlétika, duatlon és floorball sportágakban.

 

Képzési kínálat

Szakgimnázium (5 éves technikumi képzés), XI. Villamosipar és elektronika ágazat

Választható képzések és szakmairányok

Tanulmányi terület kódja

Automatikai technikus

gyártástechnika, autóipar, épületautomatizálás, energetika és petrolkémia

0030

Elektronikai technikus

0031

Erősáramú elektrotechnikus

0032

Ipari informatikai technikus

0033

 

A középfokú iskola felvételi eljárásának rendje

Általános felvételi eljárás

a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45.§, továbbá a 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján intézményünk központi írásbeli felvételi vizsgát szervez, szóbeli meghallgatást nem tartunk.

Központi írásbeli vizsga

Jelentkezési határidő: 2019.12.06.

(Tanulói jelentkezési lap benyújtásával)

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2020.01.18. 10:00

A pótló írásbeli vizsga időpontja:      2020.01.23. 14:00

Az SNI tanulókra vonatkozó speciális kedvezmények elbírálását írásos kérelemben kell igényelni. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani iskolánkhoz. A kérelmet az igazgató bírálja el.

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2020.02.19.

Intézményünk kéri a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatának csatolását a jelentkezési laphoz.

Felvételi rangsor kialakítása

A 7. osztály év végi és a 8. osztályos félévi osztályzatok (magyar, történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, informatika), valamint a központi írásbeli eredménye alapján, amelyek 50-50%-ban számítanak a felvételi eljárásban.

Nem vehető fel intézményünkbe olyan SNI tanuló, aki matematika tantárgy értékelése alól felmentett. Annál a tanulónál, aki a magyar nyelv tantárgy értékelése alól felmentett, a matematika eredményének duplázásával történik a felvétel elbírálása.

Felvételi követelmény

Villamosipari és elektronika ágazati képzésre az a tanuló vehető fel, aki megfelel az egészségügyi alkalmassági követelményeknek.

Integrált felkészítés

Beszédfogyatékos, valamint egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók esetén.

 

Tájékozódási lehetőségek

Iskolai nyílt napok:

  • 2019. október 24. (csütörtök) 9:00
  • 2019. november 13. (szerda) 9:00
  • 2019. december 4. (szerda)    9:00

Szakköri foglalkozásokat szervezünk általános iskolásoknak

  • matematikából (a honlapon kihirdetettek szerint),
  • próbafelvételit tarunk matematikából 2020. január 9-én 15:00 órakor,
  • Lego-robot programozó, mikrovezérlő alkalmazó, okostelefon felhasználói szakköröket indítunk.

A megújult szakmaleírásokat tartalmazó Tájékoztató füzet elérhetősége:

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf

Karriertervező kiadvány elérhető az MSZC honlapján:

http://www.miskolci-szc.hu/

 

Iskolánk nevelési célkitűzése:

Szakmájukhoz értő, sokoldalúan művelt, a kor követelményeinek megfelelő ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése.

 

Az 5 éves technikumi képzés

A képzés szerkezete, jellemzői:

kepzes_szerkezet

  • A műszaki területen közös szakmai alapozás került meghatározásra, amely lehetővé teszi a különböző szakirányok közötti átjárhatóságot. A szakmai alapozás 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgával zárul, amely alkalmassá teszi a tanulókat egyszerűbb munkakörök betöltésére is.
  • Az érettségi és szakmai vizsgákat a 12-13. évfolyam végén kell letenni, a szakmai vizsga egyben érettségi vizsgatárgy is. A tanulók kétféle végzettséget adó bizonyítványt kapnak, érettségit és technikusi oklevelet.
  • Az 5 éves technikumi képzés során a tanulók ösztöndíj-juttatásban részesülnek, a 11. évfolyamtól kezdődően duális szakmai képzésben vehetnek részt.
  • A villamosipar és elektronika ágazat szakmái jó lehetőséget biztosítanak a kimagasló technikai környezetben történő munkavégzésre, valamint a felsőfokú tanulmányok folytatásához. Szakirányú felsőfokú továbbtanulás esetén többletpontokat kapnak a tanulók.

 

001     

 

Ipari informatikai technikus – új technikumi képzés

Alapvető feladata ipari környezetben korszerű számítástechnikai folyamat- és háttértámogatás biztosítása hardver és szoftver oldalon egyaránt. Feladatai közé tartozik hálózati rendszerek üzemeltetése, adat- és jelfeldolgozás, műszaki dokumentálás. Vállalati környezetben rendszergazdai feladatokat lát el. Számítógéppel irányított mérő, ellenőrző és gyártó eszközöket használ, programoz, képes robottechnikai rendszerekben feladatok végrehajtására.

Ajánlott azon fiatalok számára, akik érdeklődnek az informatika és az elektronika iránt, és olyan szakmára vágynak, amely ígéretes munkalehetőségeket kínál kimagasló technikai környezetben.

 

Erősáramú elektrotechnikus

Üzemi energetikai hálózatok létesítését, üzemeltetését, a villamosenergia-gazdálkodás nyomon követését végzi. Feladatkörébe tartozik az irányítástechnikai, valamint hajtástechnikai rendszerek létesítése és üzemeltetése. Jártas a szakterületére vonatkozó felhasználói programok alkalmazásában, ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket, eszközöket. Részt vesz intelligens épületek erős- és gyengeáramú szerelésében, üzembe helyezésében és programozásában. A villanyszerelők tudásanyagát is ismerve együttműködik e szakterület munkatársaival.

A napjainkban dinamikusan terjedő okos megoldások tekintetében komoly szakmai jövőt, változatos feladatokat ígérő szakma.

 

     

Elektronikai technikus

Alapvető feladata a gyengeáramú berendezések üzemeltetése, ezek gyártásával, összeszerelésével, építésével és karbantartásával összefüggő műszaki jellegű feladatokat végez. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Képes gyengeáramú áramkörök tervezésére - ezek szimulációjára, tisztában van a felhasználói programok alkalmazásával, mikrovezérlők és PLC-k programozásával.

Ajánlott azoknak a fiataloknak, akiket egyaránt vonz a számítástechnika és a gépek, berendezések működtetése, irányítása, így például a hang- és fénytechnika.

 

     

 

Automatikai technikus

Feladata automatizált gépek, berendezések szerelése, üzembe helyezése és karbantartása. Ipari folyamatok automatikai támogatását végzi: érzékelőket, programozható eszközöket (mikrovezérlő, FPGA, PLC) szerel, beállít és programoz. A képzés során elsajátított villamos, pneumatikai és a hidraulikai ismeretek birtokában alkalmas vezérlés és szabályozási feladatok ellátására, elvégzi a PLC-k beüzemelését, a technológiai folyamatoknak megfelelő programok megírását.

Ajánlott azoknak a fiataloknak, akiket vonz a gépek, berendezések és épületek önműködő irányítása.

 

„Junior kadét” program és a Honvédelmi alapismeretek oktatása

Az érdeklődők hivatásos katonák vezetésével részt vehetnek elméleti és gyakorlati képzésen, valamint nyári katonai táborokban.

Fakultációs rendszerben a 11. évfolyamtól Honvédelmi alapismereteket is oktatunk, amelynek célja a rendészeti, illetve katonai pályákra irányítás.

Az iskolánkban folyó képzés egyéb jellemzői:

Magyar nyelv, matematika, informatika és idegen nyelv tantárgyakból csoportbontásban folyik az oktatás, a csoportok kialakításának alapja az előzetes tudásfelmérés.

Iskolánkban egy idegen nyelv tanulása kötelező, az angol vagy a német nyelv választható.

9-10. évfolyamon a gyakorlati oktatás iskolai laboratóriumokban, tanműhelyekben folyik, 11. évfolyamtól lehetősége van a tanulóknak, hogy duális képzésben (külső vállalkozásoknál, cégeknél) sajátítsák el a szakmai gyakorlati ismereteket.

Az iskolánkban oktatott szakmák nagyon keresettek, sok tanulónkkal kötnek tanulószerződést a gazdálkodó szervezetek. Az 5 éves technikusképzés célja a minőségi szakmai képzés, szakirányú továbbtanulás esetén tanulmányi eredménytől függően többletpontokat kapnak a tanulók.

A villamosipar és elektronika ágazat szakmái azon fiatalok számára ajánlottak, akik érdeklődnek az ipari informatika, az elektrotechnika-elektronika, az irányítástechnika iránt. Remek választás azok számára is, akik nyitottak a felsőfokú tanulmányok folytatására.