Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 505 290

Tájékoztató a központi írásbeliről

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI ÍRÁSBELIRŐL

A felvételi eljárás során intézményünk központi írásbeli felvételi vizsgát szervez, szóbeli meghallgatást nem tartunk.

 

A központi írásbelire vonatkozó információk

  • A jelentkezési határideje: 2019.12.06.

(Letölthető: jelentkezési lap)

 

  • A központi írásbeli vizsga időpontja: 2020.01.18. 10:00
  • A pótló írásbeli vizsga időpontja: 2020.01.23. 14:00
  • A dolgozatok megtekintésének és az értékelőlapok átvételének időpontja: 2020.01.22. 8:00-tól 16:00-ig.
  • Az SNI tanulókra vonatkozó speciális kedvezmények elbírálását írásos kérelemben kell igényelni. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani iskolánkhoz. A kérelmet az igazgató bírálja el.

 

A felvételivel kapcsolatos információk

  • Jelentkezési határidő: 2020.02.19.
  • Intézményünk kéri a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatának csatolását a jelentkezési laphoz.
  • A felvétel elbírálása: a 7. osztály év végi és a 8. osztályos félévi osztályzatok (magyar, történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, informatika), valamint a központi írásbeli eredménye alapján, amelyek 50-50%-ban számítanak a felvételi eljárásban.
  • Nem vehető fel intézményünkbe olyan SNI tanuló, aki matematika tantárgy értékelése alól felmentett. Annál a tanulónál, aki a magyar nyelv tantárgy értékelése alól felmentett, a matematika eredményének duplázásával történik a felvétel elbírálása.
  • Elektronika és elektrotechnika ágazati képzésre az a tanuló vehető fel, aki megfelel az egészségügyi alkalmassági követelményeknek.

 

                                                                    Velenyák János

                                                                Tagintézmény-vezető