Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 505 290

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgáról

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgáról és az alkalmazandó egészségügyi szabályokról

Az intézményünkbe történő felvételi kérelmekről az általános iskolai eredmények és a központi írásbeli vizsga eredményei alapján döntünk. A felvétel szabályai megtalálhatók iskolánk felvételi tájékoztatójában.

A központi írásbeli vizsgák időpontja: 2021. január 23-án 10:00-tól

Pótló írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 28. 14:00

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Pótló írásbeli megírását indoklással alátámasztott írásos kérelem alapján az iskola igazgatója engedélyezi.

Második pótnap időpontja: 2021. február 5. 14:00

A második pótnap beiktatására a veszélyhelyzetre való tekintettel került sor. A központi írásbeli vizsga második pótnapján: 

 • kérelemre,
 • kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek,  
 • továbbá önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. 

Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélése és mérlegelése a vizsgaszervező intézmény vezetőjének a feladata. 

A második pótnapon való részvételt annál a középiskolánál kell kérvényezni, ahová az írásbelire való jelentkezést eredetileg beadták. A kérelem benyújtásának a határideje 2021. január 29. 16 óra.  A kérelemminta a következő linkről tölthető le: kérelemminta

A központi írásbeli vizsgáról

A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt) kell magukkal hozni.

A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. A tanulóknak a vizsga kezdete előtt fél órával, 9:30-ra kell az iskolába érkezniük.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható, a matematika feladatalapok kitöltéséhez rajzeszközön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tollal kell elkészíteni.

Amennyiben a tanuló sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, úgy előzetesen kért kedvezmény alapján engedélyezhető számára időhosszabbítás, helyesírás értékelése alóli mentesség, vagy segédeszköz használata. Erről az érintett tanulók már korábban tájékoztatást kaptak.

A központi írásbeli tesztek elsősorban nem tantárgyi tudást mérnek, hanem azokat a képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.

A központi írásbeli vizsga eredményéről az iskola 2021. február 8-ig tájékoztatja a vizsgázókat értékelő lap megküldésével. Az eredeti értékelőlap másolatát kell a tanuló jelentkezési lapjához csatolni.

A feladatlapok értékelése, megtekintése

A feladatlapok javítása központilag kiadott javítási, értékelési útmutató alapján történik.

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet. A szülő a hivatalos javítási, értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén a javításra észrevételt tehet a megtekintést követő első munkanap végéig (16:00-ig).

A központi írásbeli dolgozatok megtekintésének időpontja: 2021. január 28. 8:00 – 16:00.

Az igazgató az észrevétel elbírálását megfelelő indoklással, határozat formájában, írásban közli három munkanapon belül. Amennyiben a szülő ezt követően is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen három napon belül fellebbezést nyújthat be a javítási értékelési útmutatótól való eltérésre hivatkozással. A fellebbezést az iskolába kell benyújtani, de az Oktatási Hivatalnak kell címezni.

 

Egészségügyi előírások a központi írásbeli vizsgán

Az iskolaépületben a belépés általános szabályai érvényesek

 • Az épületbe kizárólag a vizsgázó tanulók, a vizsgára beosztott felügyelők és segítők léphetnek be!
 • A belépők testhőmérsékletét a bejáratnál ellenőrizzük. Az a személy, akinek testhőmérséklete meghaladja az egészségügyi határértéket nem léphet be az épületbe!
 • A portánál elhelyezett kézfertőtlenítőket minden érkezőnek használnia kell!
 • Az aulában, illetve az iskola folyosóin a szájmaszk szabályos viselete kötelező!

A kijelölt vizsgaterem elfoglalása

 • A csoportosulás elkerülése érdekében az aulában kifüggesztett névsor alapján a vizsgázók igyekezzenek minél hamarabb eljutni a kijelölt vizsgateremhez. Ebben bláthys diákok lesznek segítségükre.
 • A vizsgatermekben a felügyelő tanárok ellenőrzik a személyazonosságot és az egészségügyi előírásoknak megfelelően kialakítják az ülésrendet.
 • Minden vizsgateremben kézfertőtlenítők kerülnek elhelyezésre, amelyeket a tanulók a vizsga során rendszeresen használhatnak.
 • A vizsgatermekben a felügyelők számára kötelező a szájmaszk viselése, a tanulók részére pedig ajánlott.

A vizsga befejeztével

 • A vizsgafeladatok beadása során biztosítani kell, hogy a tanulók ne csoportosuljanak.
 • A feladatokat beszedő felügyelők viseljenek kesztyűt!
 • A vizsgát befejező tanulók haladéktalanul hagyják el az iskola épületét!

A megtekintéskor

 • Ügyelni kell arra, hogy a megtekintés során ne alakuljanak ki nagyobb csoportok.
 • A megtekintés során az iskola munkatársai a biztonságos távolság megtartásával, szájmaszkban lássák el feladataikat.
 • A megtekintés folyamatát gyorsítja és a biztonságot is növeli, ha a vizsgázó dolgozatát laponként lefényképezi és utána azonnal elhagyja a megtekintés helyszínét.