Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 505 290

Tájékoztató a jogorvoslati kérelemről

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 37.§ (1) bekezdése alapján a felvételi döntés ellen jogorvoslattal élhet.

Az eljárást kiskorú tanuló esetén a törvényes képviselője a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül indíthatja el.

Az eljárást megindító kérelmet érdeksérelemre, jogszabálysértésre vagy méltányosságra hivatkozással a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatójához kell címezni (3525 Miskolc, Széchenyi István utca 103.), és a felvételt elutasító (elsőfokú döntést hozó) szakképző intézmény címére kell megküldeni (Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7.)

A jogorvoslati kérelmet az erre rendszeresített nyomtatvány felhasználásával kell elkészíteni. A jogorvoslati nyomtatvány intézményünkben személyesen átvehető a portán, vagy honlapunkról letölthető (link).