SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum

OM kód: 203060/004 | 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 7.

Intézmény logo

Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA

Hírek

2022. jan. 10.


Admin

  Tájékoztató a központi írásbeli vizsgáról

  A felvétel szabályai megtalálhatók iskolánk felvételi tájékoztatójában.

  Tájékoztató a központi írásbeli vizsgáról
  Tájékoztató a központi írásbeli vizsgáról

  Az intézményünkbe történő felvételi kérelmekről az általános iskolai eredmények és a központi írásbeli vizsga eredményei alapján döntünk. A felvétel szabályai megtalálhatók iskolánk felvételi tájékoztatójában. 

  A központi írásbeli vizsgák időpontja: 2022. január 22-én 10:00-tól  

  Pótló írásbeli vizsga időpontja: 2022. január 27. 14:00 

  Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Pótló írásbeli megírását indoklással alátámasztott írásos kérelem alapján az iskola igazgatója engedélyezi. 

  Második pótnap időpontja: 2022. február 4. 14:00 

  A második pótnap beiktatására a veszélyhelyzetre való tekintettel került sor. A központi írásbeli vizsga második pótnapján:  

  • kérelemre, 
  • kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek,   
  • továbbá önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni.  

  Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélése és mérlegelése a vizsgaszervező intézmény vezetőjének a feladata.  

  A második pótnapon való részvételt annál a középiskolánál kell kérvényezni, ahová az írásbelire való jelentkezést eredetileg beadták. A kérelem benyújtásának a határideje 2022. január 28. 16 óra.  A kérelemminta a következő linkről tölthető le: kérelemminta

  A központi írásbeli vizsgáról

  A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt) kell magukkal hozni. A tanulók a járványügyi szabályok betartásával 10 fős csoportokban írják meg a központi írásbeli dolgozatukat. A szülők a tanulókat az iskola bejáratáig kísérhetik. 

  A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk. A tanulóknak a vizsga kezdete előtt fél órával, 9:30-ra kell az iskolába érkezniük. 

  A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható, a matematika feladatalapok kitöltéséhez rajzeszközön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tollal kell elkészíteni. 

  Amennyiben a tanuló sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, úgy az előzetesen kért kedvezmény alapján engedélyezhető számára időhosszabbítás, helyesírás értékelése alóli mentesség, vagy segédeszköz használata. Erről az érintett tanulók már korábban tájékoztatást kaptak. 

  A központi írásbeli tesztek elsősorban nem tantárgyi tudást mérnek, hanem azokat a képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.  

  A központi írásbeli vizsga eredményéről az iskola 2022. február 7-ig tájékoztatja a vizsgázókat értékelő lap megküldésével. Az eredeti értékelőlap másolatát kell a tanulónak a jelentkezési lapjához csatolni. 

  A feladatlapok értékelése, megtekintése 

  A feladatlapok javítása központilag kiadott javítási, értékelési útmutató alapján történik. 

  A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról elektronikus úton másolatot készíthet, illetve korlátozott számban biztosítani tudjuk a beszkennelt dolgozatok elektronikus úton történő megküldését. A szülő a hivatalos javítási, értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén a javításra észrevételt tehet a megtekintést követő első munkanap végéig (16:00-ig). 

  A központi írásbeli dolgozatok megtekintésének időpontja: 2022. január 26. 8:00 – 16:00.  

  A pótló írásbeli vizsga időpontjában megírt dolgozatok január 31-én 8:00 – 16:00 óra között, a második pótnapon megírt központi írásbeli dolgozatok február 5-én 8:00 – 16:00 óra között tekinthetők meg. 

  Az igazgató az észrevétel elbírálását megfelelő indoklással, határozat formájában, írásban közli három munkanapon belül. Amennyiben a szülő ezt követően is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen három napon belül fellebbezést nyújthat be a javítási értékelési útmutatótól való eltérésre hivatkozással. A fellebbezést az iskolába kell benyújtani, de a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalhoz kell címezni.  

   

  Miskolc, 2021. december 17. 

   

  Velenyák János 

  igazgató 

   

   

  Oktatási Hivatal tájékoztatója a központi írásbeli vizsgákról: 

  https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf 

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  Tehetséggondozók kitüntetése

  Tehetséggondozók kitüntetése

  Oktatóinkat tehetséggondozó díjakkal jutalmazta a Miskolci Szakképzési Centrum.

  2021. aug. 16.


  Bagány Máté

  ÁSZÉV országos döntőseink

  ÁSZÉV országos döntőseink

  ÁSZÉV eredmények

  2021. aug. 16.


  Bagány Máté

  Zrínyi Ilona Matematika Verseny

  Zrínyi Ilona Matematika Verseny

  Iskolánkban két tanulója Paszta Máté és Vass Kende Máté hozták el a Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei I. és II. helyét.

  2021. aug. 16.


  Bagány Máté


  Partnereink

  SZC logo

  Miskolci Szakképzési Centrum


   • Intézmény logo
   • Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

    3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 7.

   • Telefon: +36 46 505 290

    E-mail: titkarsag_blathy@miskolci-szc.hu

    OM azonosító: 203060/004

    Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001290/2015


   2022Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Villamosipari Technikum