SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum

OM kód: 203060/004 | 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 7.

Intézmény logo

Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA E-NAPLÓ

Hírek


Sep 6, 2021


Admin

  Tájékoztató a 9. évfolyamos szülői értekezlethez

  A szülői értekezlethez kapcsolódó információk

  Tájékoztató a 9. évfolyamos szülői értekezlethez

  Szülői értekezlet - Tájékoztató

  9. évfolyam

  2021. szeptember 06.

   

  1. Elérhetőségek

  Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum   

  3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7.

  Honlap: www.blathy.hu

  Email: titkarsag_blathy@miskolci-szc.hu

  Telefon: 46/505-290; 70/642-5629

  E-napló: https://mszc-blathy.e-kreta.hu

              Felhasználónév: a gondviselő neve (nagybetűvel kezdve, ékezetes betűkkel)

              Jelszó: a gyermek születési ideje „év.hónap.nap.” formátumban

  2. Iskolavezetés

  Igazgató: Velenyák János
  (fogadóóra hétfő 15:00, szerda 16:00)

  Szakmai oktatásért felelős igazgatóhelyettes: Bachmann Károly
  (fogadóóra kedd 15:00)

  Közismereti oktatásért felelős igazgatóhelyettes: Sántáné Furik Orsolya
  (fogadóóra hétfő15:00)

  Gyakorlati oktatásért felelős igazgatóhelyettes: Kovács Csaba
  (fogadóóra szerda 15:00)

  3. Osztályfőnökök

  9.A      Mahalek János                 23. terem

  9.B       Bagány Máté                    14. terem

  9.C       Montovay Péter                27. terem

  9.D      Csidey Adrienne               12. terem

  4. A tanév rendje

  Tanítási év:      2021.09. 01. –  2022. 06. 15.

  Az első félév    2022. 01. 21-ig tart

  Őszi szünet:     2021. 10. 23. –  2021. 11. 01.

  Téli szünet:      2021. 12. 22. – 2022. 01. 02.

  Tavaszi szünet: 2022. 04. 14. – 2022. 04. 19.

  Ballagás:          2022. 04. 29. 17:00

  5. Tanításmentes napok

  2021. 09. 17. Csacsiavató (9. évfolyam, 10.C, 11.B osztályok)

  2021. 09. 24. Sportnap

  2021. 11. 04. Pályaorientációs nap

  2021. 12. 11. Mozilátogatás

  2021. 04. 13. Bláthy-nap

  2021. 05. 06. Érettségi írásbeli

  2021. 05. 12. Érettségi írásbeli

  6. A képzés szerkezete

  9-10. évfolyam elektronika és elektrotechnika ágazati felkészítés

   1. évfolyam végén ágazati alapvizsga, szakmaválasztás

                          Ipari informatikai technikus

                          Automatikai technikus

                          Elektronikai technikus

                          Erősáramú elektrotechnikus

   

   

  11-13. évfolyam érettségi és szakmai vizsgára történő felkészítés

  12. évfolyam végén magyar, történelem, matematika érettségi vizsga

  13. évfolyam végén idegen nyelv érettségi, technikusi képesítő vizsga – mely egyben az ötödik érettségi vizsgatárgy lesz

  Összefüggő szakmai gyakorlat: 11-12. évfolyamot követően 3-3 hét, 11. évet követően napi
  7 óra, 12. évet követően napi 8 óra

  Az érettségi vizsgához 50 óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges.

  7. Felzárkóztató foglalkozások

  Magyar nyelv és matematika tantárgyakból heti rendszerességgel, felmérés alapján.

  8. Házirend

  Megtalálható az iskola honlapján.

  Tanítási idő: (7:15)-8:05-14:25

                iskolába érkezés becsengetés előtt legalább 5 perccel;

                délutáni rendezvények kb. 16:00-ig tartanak,

                nulladik órák 7:15-kor kezdődnek,

  Öltözködés, viselkedés

                ne legyen kirívó,

                ünnepi öltözék: fehér ing, öltöny, cipő

                testnevelés felszerelés: kék nadrág, bláthy-s póló, fehér zokni

  Tilos a dohányzás, a szeszesital, illetve a drog fogyasztása – ez minden iskolai rendezvényre vonatkozik!

  Az iskola épületét tilos elhagyni (az 5. óra végéig az ajtót zárjuk, tanuló csak kilépő engedéllyel hagyhatja el az iskola épületét)!

  Hiányzás:

                szülői bejelentés már az első  napon (titkársági telefonon),

                orvosi igazolás a hiányzást követő első osztályfőnöki órán (ellenőrzőben),

                indokolt esetben engedélyt kell kérni- egy napról az osztályfőnöktől, hosszabb időtartamról az igazgatótól

                igazolatlan hiányzás esetén az iskolának jelentési kötelezettsége van a szülő, a kollégium, a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhivatal felé,

                6 igazolatlan óra után az ösztöndíj folyósítása megvonásra kerül.

  Nagy értékű tárgyak (mobiltelefon, ékszer, pénz) elvesztéséért az iskola nem vállal felelősséget. Sulibox szekrény bérelhető 7.900,- Ft/tanév

  Mobiltelefont használni óra alatt csak engedéllyel szabad – számológép helyett mobiltelefon nem használható.

  9. Tankönyv

  A tankönyveket a tanulók a könyvtárból ingyenes használatra kapták meg, mellyel év végén a könyvtár felé el kell számolniuk.

  10. Fogadóórák

  A tanárok fogadóórái az iskola honlapján lesznek elérhetők – javasolt telefonos egyeztetés.

  11. Menza

  Helye: Miskolci SZC Andrássy Gyula Technikum

  Szervező: Miskolci Közintézmény-működtető Központ

  Menzadíj:  381 Ft/nap, kedvezménnyel: 191 Ft/nap

  50 %-os kedvezményt kaphat az,

              aki 3 vagy több gyerekes családban él,

              aki súlyos  beteg, ill.

              aki gyermekvédelmi kedvezményben részesül (igénylés+igazolás szükséges)

  Ingyenes étkezés – a nevelésbe vett tanulók jogosultak rá.

  A térítési díj fizetése: 10700086-67733123-56300004 számlaszámra

  12. Sportolási lehetőségek

  délutáni tömegsport foglalkozások (hétfő-szerda-csütörtök),

  edzés a Bláthy Sport Club keretében (futball, kézilabda, floorball, atlétika, országúti kerékpár, montain bike)

  13. Nevelő-oktató munkát segítik:

  Ifjúsági védőnő Kacsó Nikoletta (szerda, csütörtök)

  Iskolaorvos Dr. Molnár Zita (szerda)

  Könyvtáros tanár Králik Gábor

  Fejlesztőpedagógus Hollóné Rozgova Ildikó Ágnes

  Iskolai szociális munkás: Ács Zoltán

  Iskolapszichológus: Kelemen-Horváth Éva

  Iskolafogászat

              Dr. Tisza-Kiss Judit

              Miskolc, Szemere utca 18.

              Telefon: 46/417-130, 20/923-9130

              kedd 8:00-12:00

              csütörtök 8:00-12:00

  14. Alapítványunk

              Bláthy Ottó Alapítvány

              Adószáma: 18401838-1-05

              Számlaszáma: 11600006-00000000-73129725

   

  Sikeres tanévet, eredményes együttműködést kívánok mindenkinek!

   

  Velenyák János

  igazgató

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  Tehetséggondozók kitüntetése

  Tehetséggondozók kitüntetése

  Oktatóinkat tehetséggondozó díjakkal jutalmazta a Miskolci Szakképzési Centrum.

  Aug 16, 2021


  Bagány Máté

  ÁSZÉV országos döntőseink

  ÁSZÉV országos döntőseink

  ÁSZÉV eredmények

  Aug 16, 2021


  Bagány Máté

  Zrínyi Ilona Matematika Verseny

  Zrínyi Ilona Matematika Verseny

  Iskolánkban két tanulója Paszta Máté és Vass Kende Máté hozták el a Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei I. és II. helyét.

  Aug 16, 2021


  Bagány Máté


  Partnereink

  SZC logo

  Miskolci Szakképzési Centrum


   • Intézmény logo
   • Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

    3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 7.

   • Telefon: +36 46 505 290

    E-mail: titkarsag_blathy@miskolci-szc.hu

    OM azonosító: 203060/004

    Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001290/2015


   2021Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Villamosipari Technikum