Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 505 290

Nyelvkaland ME EFOP-3.2.14-17-2017-00005

Nyelvkalandoztunk!

Iskolánk tanulói és nyelvszakos tanárai 6 féléven keresztül vehettek részt a Miskolci Egyetemmel közösen egy nagy kalandban.
(A projekt címe: „NYELVKALAND ME”. A projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.14-17-2017-00005.)

A kalandozások során iskolánk közel 200 tanulója, a Miskolci Egyetem 10 angol/ német szakos hallgatója, valamint a Bláthy nyelvtanárai a Miskolci Egyetem oktatóival közösen egy célért dolgoztak: megmutatni és megtapasztalni, hogy a tanulás, és ezen belül a nyelvtanulás is, élmény lehet. A XXI. század diákjai más igényekkel, más háttérrel érkeznek az iskolába. Nekünk, tanároknak az a feladatunk, hogy nyitott, kreatív, jó problémamegoldó képességgel rendelkező emberekké váljanak tanítványaink, és ehhez a tantárgyi tudást más szemléttel, más módszertannal kell közvetítenünk, feldolgoznunk az órai munka során. Az élménypedagógia ehhez adott segítséget.

A 3 év során az Egyetem hallgatói tartottak diákjainak délutáni foglalkozásokat, és minden félévben egy alkalommal Élménynapon vehettünk részt az Egyetemen. Ezek a napok, az Egyetem bemutatása, a színes programok, a finom ebéd mind-mind nagy élményt jelentettek tanulóinknak.

A hallgatók taníthattak és tanulhattak valódi iskolai környezetben.

A diákok korban hozzájuk közel álló fiataloktól tanulhatták a választott nyelvet, kötetlen légkörben, élményekkel teli feladatokon keresztül.

Mi, nyelvtanárok is sokat tanultunk a hallgatóktól és az Egyetem által szervezett módszertani képzéseken az Egyetem tanáraitól.  

A Nyelvkalandnak, a mi közös kalandozásunknak tehát mindannyian nyertesei voltunk.

A program sokat segített abban, hogy tanulóink motiváltan, jó kedvvel tanulják az idegen nyelvet és magabiztos nyelvtudással rendelkezzenek. 

Velenyákné Vanta Anna
koordinátor